Nieuws

jun
22

W.A. van Es-prijs 2017 voor Nederlandse archeologie geopend voor aanvragen

De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. Deze archeologieprijs wordt bij toerbeurt toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. Dit jaar staan de masterscripties centraal. Jonge onderzoekers die tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2017 een masterscriptie hebben voltooid, kunnen een aanvraag indienen.

De masterscriptie dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van de scriptiebegeleider die duidelijk maakt, waarom de voorgedragen studie voor de prijs in aanmerking komt. De uiterste inzenddatum is 15 september 2017. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden.

 

De W.A. van Es-prijs werd op 20 december 1988 ingesteld bij het vertrek van de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, prof. dr. W.A. van Es. 

Terug naar overzicht