Nieuws

jun
22

Subsidieplafond voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties met € 350.000 verhoogd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat het subsidieplafond voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties met € 350.000 wordt verhoogd. Dit bedrag komt beschikbaar als gevolg van terugvorderingen op eerder verstrekte subsidieverleningen, waarbij niet is voldaan aan de verplichtingen. De al ontvangen aanvragen voor 2017 overschrijden echter het verhoogde subsidieplafond. Nieuwe aanvragen kunnen daarom naar verwachting niet gehonoreerd worden.

De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. 

Terug naar overzicht