Nieuws

jun
22

SBIR oproepen Gegevenslandschap en Blockchain Energie Rotterdam gepubliceerd

RVO heeft twee nieuwe SBIR oproepen (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Voor SBIR Gegevenslandschap zoekt de Minister van Economische Zaken nieuwe oplossingen voor een goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties met de focus op gegevensgebruik. Voor SBIR Blockchain Energie Rotterdam zoekt de minister in samenwerking met de gemeente blockchaintoepassingen die een gedistribueerde energiemarkt mogelijk te maken,

Voor de oproep ‘Gegevenslandschap’ worden ondernemers uitgenodigd om voorstellen in te dienen die gericht zijn op een van de volgende 4 thema’s:

  • Data virtualisatie
  • Persoonlijk Data Management (evt. met block chain)
  • Technisch zichtbaar maken van registraties
  • Logging en monitoring van gegevensgebruik

Het budget  voor fase 1 bedraagt € 250.000. Het budget voor fase 2 is nog niet bekend. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2017.

 

Voor de oproep Blockchain Energie Rotterdam worden ondernemers uitgenodigd om blockchaintoepassingen te ontwikkelen om een gedistribueerde energiemarkt mogelijk te maken, in eerste instantie door het faciliteren van onderlinge transacties en nieuwe verdienmodellen. Voorstellen hoeven niet het gehele energievraagstuk op te lossen maar worden geacht een systeemoplossing op niche-niveau te bieden. Het budget bedraagt € 400.000 en is als volgt verdeeld: € 200.000 voor SBIR fase 2 (onderzoek en ontwikkeling prototype) en daarnaast € 200.000 voor de praktijkproef (het door-ontwikkelen en beproeven van het prototype). Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 augustus 2017.

 

Het SBIR is een op innovatie gericht programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Via het SBIR programma ontwikkelen mkb-bedrijven in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een kans om nieuwe en innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen.

Terug naar overzicht