Nieuws

jun
22

Oproep Nationale Sportinnovator Prijs 2017 open - Towards Tokyo 2020

Tot en met 10 oktober 2017 kunnen bij ZonMw weer innovatieve ideeën in de sport worden ingediend. De ideeën die de Nederlandse sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2020 het meest stimuleren, krijgen de Nationale Sportinnovator Prijs 2017. Thema voor dit jaar is 'Towards Tokyo 2020'. Per prijs wordt maximaal € 50.000 toegekend. Het minimale aanvraagbedrag is € 20.000. Het totale budget bedraagt € 250.000.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens het Sportinnovator XL-event in december 2017.

 

Tussen eind juli 2020 en begin september 2020 vinden de Olympische en Paralympische (zomer)Spelen plaats in Tokyo, Japan. Projectvoorstellen die leiden tot concrete productontwikkeling die (paralympische) topsporters en/of coaches ondersteunen in hun weg naar Tokyo, komen in aanmerking voor een toekenning. Behalve impact in de topsport kan de innovatie op middellange termijn doorvertaald worden naar de breedtesport en het beweegspectrum. Dit blijkt uit potentieel economisch rendement of  maatschappelijke waarde.

 

Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten, niet alleen voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Zo wordt een bijdrage geleverd aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere portdeelname en een actieve leefstijl. Om nieuwe innovaties in de (top)sport te stimuleren organiseert ZonMw, in opdracht van het Topteam Sport, jaarlijks de Nationale Sportinnovator Prijs.

Terug naar overzicht