Nieuws

jun
22

Nieuwe subsidie voor snelfietsroutes in Noord-Brabant geopend voor aanvragen

Noord-Brabant wil een groei van het aantal verplaatsingen per fiets realiseren. Gedeputeerde Staten hebben daarom de paragraaf Snelfietsroutes toegevoegd aan de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten. Deadline is 30 april 2020. Het subsidieplafond bedraagt in totaal ruim € 35,6 miljoen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het aanleggen van een (deel van een) snelfietsroute zonder kunstwerk of een kunstwerk voor een (deel van een) snelfietsroute.

 

De bijdrage is minimaal:

  • € 125.000, voor projecten gericht op het aanleggen van een snelfietsroute zonder kunstwerk of een kunstwerk voor een (deel van een) snelfietsroute; en
  • € 25.000, voor projecten gericht op het aanleggen van een deel van een snelfietsroute zonder kunstwerk. 

 

Terug naar overzicht