Nieuws

jun
22

Subsidieplafond derde tender Ghana WASH Window opgehoogd

Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tet budget voor de derde call van Ghana WASH Window verhoogd van 20 miljoen naar 29,6 miljoen. Gebleken is dat tijdens de indieningsperiode aanmerkelijk meer kwalitatief goede aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht. Daarom is besloten om het plafond te verruimen voor de call. Dit bedrag zal worden benut voor de toekenning van de al ingediende aanvragen. Er wordt dus geen een nieuwe aanvraagronde opengesteld.
Het Ghana WASH Window ondersteunt publiek-private projecten op het gebied van Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) en integraal watermanagement in Ghana. Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) of kennisinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Projecten moeten gericht zijn op:

sanitatie en hygiëne;
verbeterd afvalmanagement (vast en vloeibaar);
toegang tot en gebruik van veilig drinkwater;
integraal waterbeheer.

Terug naar overzicht