Nieuws

jun
22

Gemeente Den Haag komt met werkgeverscheque en leerwerkcheque

De gemeente Den Haag heeft de 'Beleidsregels re-integratie Den Haag 2015' vastgesteld. Hierin zijn verschillende voorzieningen opgenomen om de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals de werkgeverscheque. Dit is een cheque van maximaal 4.500, die de werkgever ontvangt, indien hij een niet eenvoudig plaatsbare werkzoekende in dienst neemt. De maximumvergoeding wordt verstrekt bij een arbeidsovereenkomst van tenminste 12 maanden, op basis van een 32-urige werkweek. Indien de arbeidsovereenkomst minder duurt dan 12 maanden en/of minder dan 32 uur per week bedraagt, wordt de vergoeding naar rato verstrekt. De arbeidsovereenkomst zal wel minimaal een periode van zes maanden moeten beslaan. De vergoeding wordt uitgekeerd als forfaitair bedrag, dat werkgevers kunnen gebruiken voor de extra kosten die zij moeten maken bij het in dienst nemen van kandidaten, zoals voor extra begeleiding of ter compensatie van verminderde arbeidsproductiviteit.

Voor leerwerkstages en leerbanen kan de gemeente een leerwerkcheque toekennen aan de werkgever. Het betreft stages van leerlingen die nog geen 27 jaar zijn. Indien de leerling een havo- of vwo-diploma heeft, komt de werkgever overigens niet in aanmerking voor de cheque. Voor jongeren van 18 tot 27 jaar bedraagt de vergoeding aan de werkgever € 500 per maand. Voor jongeren van 16/17 jaar bedraagt de vergoeding aan de werkgever € 300 per maand. De genoemde vergoeding worden verstrekt voor de duur van zes maanden, op basis van een 32-urige werkweek. Overigens mag er geen aanspraak worden gemaakt op een andere stagevergoeding en mag er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. In geval van een leerbaan als onderdeel van een beroepsbegeleidende leerweg kan de vergoeding worden verlengd tot maximaal 10 maanden.

Een vergelijkbare voorziening die voor Haagse jongeren bestaat is de Startersbeurs. Deze voorziening is bedoeld voor hoger opgeleide jongeren met een diploma op minimaal mbo-4 niveau.

Terug naar overzicht