Nieuws

jun
22

Aanvragen pilot Spontane Binnenstad Twente voortaan doorlopend mogelijk

Het doel van de Pilot Spontane Binnenstad Twente is het versterken van de binnenstad en het vergroten van de leefbaarheid in de regio. De eerste tranche is inmiddels succesvol afgesloten. Om het succes van de pilot nog meer te vergoten, wordt er voortaan niet meer gewerkt met vooraf vastgestelde indieningsperiodes. Hierdoor kan een initiatief sneller worden beoordeeld worden, waarna direct duidelijk wordt, of het project een stimuleringsbijdrage ontvangt of niet.

De voorwaarden, waarmee een bijdrage kan worden verkregen, zijn aangepast. Een initiatief mag voortaan zowel fysiek als procesmatig zijn en moet tevens leiden tot een structureel positief effect op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad, waaronder het oplossen van leegstand door middel van transformatie, transitie en / of functiewijziging.

Voor de Pilot Spontane Binnenstad is in totaal een bedrag van € 2,6 miljoen gereserveerd. Voor de eerste, vastgestelde termijn was € 600.000 beschikbaar. Dit bedrag is inmiddels uitgegeven. De pilot maakt deel uit van de Ontwikkelagenda 2040, een gezamenlijk initiatief van de steden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel.

Terug naar overzicht