Nieuws

mei
22

Wijziging van Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland vastgesteld

De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten (GS) hebben een wijziging van de Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016 (WOONVISIENH) vastgesteld.

De regeling biedt regio's de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van projecten die aansluiten bij het Regionaal ActieProgramma Wonen (RAP). De regeling loopt tot en met 2020 en kent een verdeling van het subsidieplafond per regio.

Dankzij de nu vastgestelde wijziging wordt het echter mogelijk dat het totaal resterende budget van € 3.590.675 wordt verdeeld over alle regio's samen, zodat dit budget zo effectief mogelijk verdeeld kan worden over de projecten in de regio's.

De wijziging én het nieuwe subsidieplafond van € 3.590.675 worden binnenkort officieel gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2019/GS_besluitenlijst_van_21_mei_2019.org

Terug naar overzicht