Nieuws

mei
22

Noord-Holland verlengt regeling voor bedrijfsverplaatsing en kavelruil

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben een wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 (KAVELNH) vastgesteld.

De wijziging betreft ten eerste een verlenging van de looptijd van de regeling tot 1 januari 2027 (in plaats van 1 augustus 2019). Daarnaast wordt de aanvraagperiode 2019 verlengd naar het gehele jaar 2019 (in plaats van sluiting op 1 augustus 2019).

De wijziging zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Kijk voor meer informatie op: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2019/GS_besluitenlijst_van_21_mei_2019.org

Over de regeling
Het doel van de regeling is het vergroten van de realisatiemogelijkheden van natuurontwikkeling in het Noord-Hollandse deel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Landbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bedrijfsverplaatsing (100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000) en kavelruil (90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 12.500).

Terug naar overzicht