Nieuws

mei
22

Noord-Holland publiceert regeling voor restauratie rijksmonumenten

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 (RRNH19) gepubliceerd.

Met de onlangs al aangekondigde nieuwe regeling wil de provincie de restauratie van rijksmonumenten stimuleren.

Subsidie kan worden verstrekt aan de eigenaar van het rijksmonument of de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het rijksmonument.

Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een in Noord-Holland gelegen:

  • publiekstoegankelijk rijksmonument;
  • rijksmonument dat door de restauratie publiekstoegankelijk wordt; of
  • orgel dat een rijksmonument is en zich bevindt in een publiekstoegankelijk gebouw.


Subsidie kan tevens worden verstrekt voor het creëren van een leerwerkplek bij de restauratie van een rijksmonument voor een leerling in de restauratiebouw-opleiding via de Vereniging Restauratieprojecten Nederland.

De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000. De subsidie voor het creëren van een leerwerkplek bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000 per leerling. Subsidies van minder dan € 5000 worden niet verstrekt.

Aanvragen kunnen van 3 juni tot en met 15 augustus 2019 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 5 miljoen. Indien dit subsidieplafond wordt bereikt, worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen gerangschikt op een prioriteitenlijst.

Terug naar overzicht