Nieuws

mei
22

Nieuwe ZonMw-oproep 'MPNN workshops' open voor indiening

ZonMw heeft een nieuwe oproep voor 'MPNN workshops' geopend.

De oproep, die deel uitmaakt van het programma 'Medische Producten: Nieuw en Nodig' (MPNN), is gericht op het ondersteunen van workshops waar onderzoeksagenda's van patiënten worden vertaald naar concrete onderzoeksvragen en projectideeën. In deze workshops gaan eindgebruikers en onderzoekers aan de slag met de onderzoeksprioriteiten van patiënten. Na afloop van de workshops moet er concreet en tastbaar resultaat opgeleverd worden, zoals:

  • een herziene wetenschappelijke onderzoeksagenda op basis van de patiëntgedreven onderzoeksagenda;
  • een concept subsidieaanvraag voor indiening bij een nationaal of internationaal onderzoeksprogramma.


Het minimum aantal organisatoren (aanvragers) is twee, waarvan één onderzoeker en één vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. De hoofdaanvrager is of als onderzoeker actief bij een in Nederland gevestigde onderzoeksorganisatie of een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. Het maximum aantal organisatoren is vier en bij voorkeur afkomstig van verschillende instituten en organisaties.

Om in aanmerking te komen moet er verder sprake zijn van een brede, representatieve en relevante samenstelling van deelnemers om de doelstellingen van de workshop te behalen. Het minimum aantal deelnemers is twaalf personen. Het maximum aantal deelnemers is 24 personen. Minimaal 25% van de deelnemers is eindgebruiker en 10% jonge onderzoeker.

Er kan een aanvraag ingediend worden voor een één-, twee- of driedaagse workshop. Per workshop is maximaal € 12.500 beschikbaar. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende workshopkosten:

  • locatie: de workshop wordt gehouden op een centrale locatie in Nederland. De vergaderlocatie is toegankelijk voor mindervalide personen;
  • catering: voor tijdens de workshop;
  • procesbegeleiding door een extern ingehuurde onafhankelijk expert is een voorwaarde. De procesbegeleider ziet erop toe dat het proces goed wordt ingericht en verloopt en de doelstellingen van de workshop behaald zullen worden;
  • reiskosten binnen Nederland en/of hotelovernachting en eventueel diner voor de deelnemers;
  • communicatie- en publicatiekosten voor materiaal voor tijdens de workshop.


Per kalenderjaar kan ZonMw maximaal zes MPNN workshops toekennen.

Aanvragen kunnen tot en met 3 september 2019 worden ingediend via ProjectNet. De workshop kan binnen zes maanden na toekenning door de deelnemers worden georganiseerd.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/mpnn-workshops-1/

Terug naar overzicht