Nieuws

mei
22

Nieuwe subsidieregeling op komst voor flexibel mbo voor volwassenen

Deze zomer komt er een subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma's in het mbo voor volwassenen te ontwikkelen. Dat meldt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo nog meer te flexibiliseren. Daarom komt er onder andere een nieuwe subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen met het doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma's te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling is nu in ontwikkeling en wordt naar verwachting medio juli 2019 gepubliceerd. De regeling loopt tot en met 2022 en krijgt een jaarlijkse aanvraagmogelijkheid.

Voor wie en waarvoor?
Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma's voor volwassenen in de derde leerweg.

De subsidie voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma's is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma's in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling. De kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen ten aanzien van leermaterialen, werkwijzen en aanpakken in netwerkbijeenkomsten.

Voor samenwerkingsverbanden die nog in de startfase zitten, wordt het bovendien mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (kleine) startsubsidie. Het doel ervan is een samenwerkingsverband te vormen tussen publieke en private onderwijsinstellingen en om te beginnen met de planvorming.

Wanneer en hoeveel?
De subsidie voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma's kan worden aangevraagd van medio juli tot en met september 2019. De exacte data, ook voor de komende jaren, worden bekendgemaakt bij publicatie van de regeling. Startsubsidie kan na publicatie van de regeling doorlopend worden aangevraagd.

De maximale subsidiehoogte en het beoordelingskader worden in de nog te publiceren regeling bekendgemaakt.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In juni worden twee voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de nieuwe regeling: donderdag 13 juni van 14:00 tot 17:00 uur in Zwolle, en donderdag 20 juni van 13:30 tot 16:30 uur in Den Bosch.

Kijk voor meer informatie over de regeling en de voorlichtingsbijeenkomsten op: https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-mbo-voor-volwassenen

Terug naar overzicht