Nieuws

mei
22

Limburg trekt extra geld uit voor onderhoud aan molens en kerken

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben ingestemd met ophoging van het subsidieplafond 2019 voor de Nadere subsidieregels Monulisa 2017-2019 (MONULISA2017) met € 98.215.

Met behulp van de subsidieregeling Monulisa wil de provincie restauratieachterstanden bij monumentale molens en kerken voorkomen. Subsidie kan worden verleend voor normale onderhoudswerkzaamheden aan een monument. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 65.000.

Aanvragen kunnen nog tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend bij de provincie Limburg.

De budgetverhoging moet overigens nog officieel gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.limburg.nl/publish/pages/872/openbare_besluitenlijst_van_de_vergadering_van_gs_van_21_mei_2019.pdf

Terug naar overzicht