Nieuws

mei
22

Brabant maakt regeling voor lokale onderzoeksjournalistiek bekend

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling media Noord-Brabant (MEDIANB) gepubliceerd.

Doel van de onlangs al aangekondigde nieuwe regeling is bij te dragen aan een structurele versterking van de lokale onderzoeksjournalistiek, zodat de functie van media als waakhond van de lokale democratie behouden en verder vormgegeven kan worden.

Subsidie kan worden aangevraagd door media-instellingen, oftewel publieke of private instellingen die zich richten op de verzorging van een mediadienst. Subsidieaanvragers moeten rechtspersonen zijn én zich richten op een verzorgingsgebied van maximaal 50.000 inwoners.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken en vernieuwen van de lokale onderzoeksjournalistiek, door middel van:

  • het volgen van scholing;
  • organisatieontwikkeling;
  • samenwerkingsprojecten; of
  • het ontwikkelen of implementeren van onderzoeksmethodieken.


De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 22.500. Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 90.000.

Aanvragen kunnen van 4 juni tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht