Nieuws

mei
22

Wijzigingen aangekondigd in Natuurbeheerplan Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aangekondigd, het Natuurbeheerplan van de provincie op een aantal punten te willen wijzigen. De aanpassingen zijn nodig om de subsidie te kunnen verstrekken in het kader van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in 2019.

In het Natuurbeheerplan zullen enkele percelen natuur van het Natuurnetwerk worden geschrapt en nieuwe percelen worden toegevoegd. Verder worden de beheertypen van een paar natuurgebieden aangepast en de kaarten van agrarische leefgebieden deels gewijzigd. Het plan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Van 4 juni tot en met 15 juli 2018 kunnen er zienswijzen worden ingediend. De stukken komen online beschikbaar op de website en kunnen tevens op het provinciehuis in Middelburg worden ingezien. 

 

In het SNL is subsidie mogelijk voor:

  • Natuur- en landschapsbeheer: bedoeld voor natuurbeheerders met Nederlandse natuurgrond die is begrensd voor subsidie in een provinciaal Natuurbeheerplan;
  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: bedoeld voor agrarische natuurbeheerders die Nederlandse landbouwgrond beheren die is begrensd in een provinciaal Natuurbeheerplan;
  • Kwaliteitsimpuls: bedoeld voor grondgebruikers, die grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders, die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen.

De subsidiemogelijkheden worden jaarlijks begin oktober op de subsidiekaart van het Natuurbeheerplan aangegeven. In het openstellingsbesluit staat of de subsidie wordt opengesteld en hoeveel subsidie beschikbaar is.

Terug naar overzicht