Nieuws

mei
22

Subsidie voor opruimen drugsafval Zuid-Holland vanaf 1 juli 2018 geopend voor aanvragen

De subsidie voor het opruimen van achtergelaten drugsafval of het opruimen van de bodemverontreiniging die daaruit voortvloeit is in Zuid-Holland vanaf 1 juli tot en met 30 september 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 43.049. De eerder genoemde indientermijn van 1 mei tot en met 31 augustus 2018 komt hiermee te vervallen.

Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvrager medeverantwoordelijk is of wordt geacht voor de productie of het achterlaten van het drugsafval waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor deze regeling kan de subsidie echter wel worden aangevraagd indien de activiteit, waarvoor de vergoeding wordt verstrekt, al in uitvoering is of al is afgerond. 

 

Noord-Brabant voert voor alle provincies de administratieve verwerking uit voor deze subsidieregeling. Alle aanvragen moeten dus bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend. Noord-Brabant toetst de aanvraag waarna de indiener, na goedkeuring, de subsidie van Zuid-Holland ontvangt. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over het aantal ingediende aanvragen verdeeld.

Terug naar overzicht