Nieuws

mei
22

Nieuwe wijzigingen ESF subsidie bekendgemaakt

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nieuwe wijzigingen gepubliceerd op de subsidieregeling ESF 2014-2020. Er zijn onder meer nieuwe aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds vastgesteld voor actieve inclusie, duurzame inzetbaarheid bedrijven / instellingen en duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren. Het geheel treedt met ingang van 23 mei 2018 in werking.

Aanvragen met betrekking tot investeringsprioriteit A, Actieve Inclusie, kunnen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018 worden ingediend. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 9,2 miljoen. De aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Voor investeringsprioriteit B, Actief en gezond ouder worden, zijn voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid bedrijven / instellingen drie nieuwe aanvraagtijdvakken vastgesteld. Voor elk van deze drie tijdvakken is een subsidieplafond beschikbaar van € 15 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 juni tot en met 29 juni 2018, van 12 november tot en met 16 november 2018 en van 8 april tot en met 12 april 2019.

Indien het subsidieplafond door het totaal aantal ingediende aanvragen wordt overschreden, vindt afhandeling plaats door loting. Het is dus niet meer nodig, om direct na het openen van de indientermijn een aanvraag in te dienen. Vanwege de uitbreiding van het aantal aanvraagtijdvakken is er een nieuwe weigeringsgrond toegevoegd. Er kan nog slechts éénmaal subsidie worden verleend. Wanneer de beschikking eenmaal is verleend, worden de volgende aanvragen afgewezen. Indien er al op basis van een andere subsidieregeling een vergoeding is verstrekt voor dezelfde activiteiten, wordt subsidie vanuit ESF eveneens geweigerd. Aanvragers kunnen tot maximaal € 12.500 aan subsidie aanvragen. 

 

Voor het onderdeel Duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren is eveneens een nieuw tijdvak vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 26 oktober 2018. Het subsidieplafond voor dit tijdvak bedraagt € 25 miljoen. De doelstelling is verder verduidelijkt. De subsidie kan nu ook specifiek worden aangevraagd voor het veilig werken met stoffen en het bevorderen van activiteiten, gericht op een leven lang leren. De projectduur van de nog lopende projecten, die werden ingediend in het aanvraagtijdvak uit 2017, wordt verlengd tot ten hoogste 24 maanden. De projecten in het aanvraagtijdvak in 2018 mogen een maximale projectduur van 32 maanden hebben.

 

 

 

 

Terug naar overzicht