Nieuws

mei
22

Mondriaan Fonds programmeert Pompgemaal Den Helder als vast gastatelier in Nederland

Met de binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden, in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot het uitwisselen van idee├źn en inspiratie. Het fonds heeft besloten, het Pompgemaal in Den Helder als vast gastatelier in Nederland te programmeren. Aanvragen voor een werkperiode in 2019 kunnen tot en met 2 juli 2018 worden ingediend.

De aanvraag voor een werkperiode kan worden ingediend door kunstenaars en bemiddelaars. Bij wijze van uitzondering kunnen ook studenten van academies of werkplaatsen en professionals uit de internationale kunstwereld een aanvraag indienen. Indien er sprake is van een project dat wordt uitgevoerd door een duo of samenwerkingsverband, moet ieder afzonderlijk een aanvraag indienen.

 

Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van € 2.000 per maand ter beschikking voor de reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor één persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een bijdrage van minimaal € 200 per maand verwacht. De aanvrager moet aan kunnen geven hoe de eigen bijdrage gefinancierd wordt. 

 

Naast het vaste gastatelier in Den Helder biedt het Mondriaan Fonds via vastgestelde rondes een steeds wisselend aanbod van ateliers aan. De oproep voor de tijdelijke binnenlandateliers voor 2019 wordt binnenkort bekendgemaakt.

Terug naar overzicht