Nieuws

mei
22

Nieuwe KHMW-prijs voor wetenschap en samenleving

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) presenteert een nieuwe prijs: de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving. Nominaties kunnen worden aangemeld tot en met 1 september 2017. De Brouwer Prijs van € 100.000 is bestemd voor een persoon of organisatie in Nederland, die door een wetenschappelijk of maatschappelijk initiatief de samenhang en het onderling vertrouwen in de samenleving bevordert.

Er kan worden gedacht aan een initiatief dat daadwerkelijk wordt toegepast, wetenschappelijk is onderbouwd en de mogelijkheid tot opschaling in zich draagt. Het is de bedoeling dat de bijdrage vooral besteed wordt aan verdere toepassing, wetenschappelijke onderbouwing en/of opschaling van het bekroonde initiatief. Voorstellen voor nominaties kunnen worden ingediend door of namens directeuren en leden van de KHMW.

 

De Brouwer Prijs wordt op 20 november 2017 uitgereikt, tijdens een bijeenkomst van de KHMW in het Hodshonhuis in Haarlem.

Terug naar overzicht