Nieuws

mei
22

Waddenfonds geeft voorlichting over nieuwe openstelling

Van 27 augustus tot 22 oktober 2015 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het Waddenfonds voor twee nieuwe thema's. Het betreft aanvragen voor het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ en het thema ‘Duurzame recreatie en toerisme’. Het Waddenfonds zal ook twee voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over deze nieuwe openstelling. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 9 juni (19.30 tot 21.30 uur) in Lauwersoog en 11 juni (15 tot 17 uur) in Harlingen.
Tijdens die bijeenkomsten wordt nadere toelichting gegeven over de aard van de aanvragen en de vereisten die het Waddenfonds stelt. Ook kunnen hier alle gewenste vragen worden gesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@waddenfonds.nl met als onderwerp ‘voorlichting WCL en DRT’, en vermelding van contactgegevens.

Voor het thema ‘Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ geldt een subsidieplafond van € 2,5 miljoen. Per aanvraag geldt een maximum aan subsidiabele kosten van € 1 miljoen. Aanvragen voor dit thema worden beoordeeld op volgorde van ontvangst.

Voor het thema ‘Duurzame recreatie en toerisme’ geldt een subsidieplafond van € 4,5 miljoen. Dit plafond geldt tevens als maximaal subsidiebedrag per aanvraag. Voor dit thema wordt het ‘tender’-principe gehanteerd. Alle volledige aanvragen worden vanaf de sluitingsdatum van de openstelling beoordeeld op de vereisten en op de mate waarin deze voldoen aan de gestelde criteria.

Terug naar overzicht