Nieuws

mei
22

Nieuwe verdeling van steunmaatregelen in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

De Europese Unie heeft een nieuw overzicht gepubliceerd met daarin de verdeling van de steun voor plattelandsontwikkeling vanuit het Europees Landbouwfonds (ELFPO). Een gewijzigde versie was onder meer noodzakelijk, omdat de afzonderlijke programma's van een groot aantal Europese landen eind 2014 nog niet of slechts gedeeltelijk konden worden vastgesteld. De toewijzingen voor 2014 zijn overgedragen naar de uitgavenmaxima voor 2015 en 2016. De oorspronkelijke bijlage in de verordening 1305/2015 wordt vervangen door deze bijlage, die met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 28 april 2015.
Voor Nederland is voor de periode 2014-2020 ruim € 765 miljoen beschikbaar, waarvan circa € 87 miljoen al voor 2014 was bestemd. Het budget wordt verder als volgt verdeeld:


2015: € 87.003.509;
2016: € 118.496.585;

2017: € 118.357.256;

2018: € 118.225.747;

2019: € 118.107.797;

2020: € 117 976 388.

Terug naar overzicht