Nieuws

mei
22

Informatiebijeenkomst over optimaal gebruik van Fries subsidielandschap

Op 17 juni wordt op de NHL Hogeschool in Leeuwarden een informatiebijeenkomst georganiseerd over de verschillende Friese subsidieprogramma's. De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Er komen drie programma's aan bod: INTERREG VA, MIT en het DOE-fonds.

INTERREG VA richt zich op grensoverschrijdende samenwerking met als doel het stimuleren van de (inter)regionale economie. Door de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen worden ervaringen, denkkracht en expertise optimaal benut. De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) heeft als innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het Doefonds van de provincie Fryslân is bedoeld om de ontwikkeling en toepassing van innovaties te stimuleren. Het krediet wordt verstrekt voor innovatieve projecten.

Zie voor meer informatie en het aanmeldformulier deze link.

Terug naar overzicht