Nieuws

mei
22

Informatiebijeenkomst LIFE 2015

Op 1 juni gaat naar verwachting de 2015 call van het programma LIFE 2014-2020 van start. Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in lidstaten. Op vrijdag 18 juni 2015 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst voor potentiŽle indieners.

U wordt geïnformeerd over de prioriteiten binnen deze call, hoe de kansen liggen en waar u op moet letten bij het schrijven van een aanvraag. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Deelname is gratis.
LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:


Subprogramma Milieu, met de onderdelen:

• Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa, vooral in Natura 2000 gebieden;

• Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;

• Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.


Subprogramma Klimaat, met de onderdelen:

• Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;

• Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstroming en droogte;

• Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.


LIFE maakt (binnen beide subprogramma's) onderscheid tussen reguliere, integrale projecten, technische ondersteuningsprojecten, capaciteitsopbouw projecten en voorbereidende projecten met verschillende voorwaarden.

Terug naar overzicht