Nieuws

mei
22

Derde aanvraagtijdvak sectorplannen verlengd tot en met 15 september

Agentschap SZW meldt dat het derde aanvraagtijdvak voor het indienen van sectorplannen is verlengd tot en met 15 september 2015. De uiterste indiendatum was eerst 29 mei 2015. Om de verlenging is gevraagd door veel regio’s en sectoren, die meer tijd nodig blijken te hebben om hun plan uit te werken en volledig te maken. Het Agentschap SZW wijst er wel op, dat het aanbeveling verdient om de plannen die volledig zijn eerder dan de sluitingsdatum en zo spoedig mogelijk in te dienen.
Daarnaast zijn onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd in de 'Regeling cofinanciering sectorplannen 2015':

Naar aanleiding van vragen over de kosten van infrastructuur, is in de regeling opgenomen dat ook bij de maatregelen voor de door groepen werkzoekenden met een WW-uitkering en overige werkzoekenden zonder baan, de kosten voor het uitbreiden van een infrastructuur VWNW subsidiabel kunnen zijn. Het moet dan wel gaan om een infrastructuur die additioneel is aan de taken van UWV en gemeenten;
De vereiste baangarantie wordt alleen gevraagd in combinatie met het gebruik van Brug-WW. Gebleken is, dat bij de vormgeving van maatregelen, die de mobiliteit van werknemers naar een ander beroep bij een andere werkgever bevorderen en van maatregelen die de instroom vanuit de WW naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever dan waar de werkloosheid is ontstaan bevorderen, niet altijd beoogd wordt dat (alle) deelnemers aan de scholing ook gebruik (gaan) maken van de Brug-WW. Voor die deelnemers die geen gebruik maken van Brug-WW bij de om- of bijscholing, wordt er geen baangarantie meer geëist, omdat er voor hen geen WW-rechten hersteld hoeven te worden.

De derde tranche van de regeling sectorplannen richt zich specifiek op maatregelen die de overgang bevorderen van werk naar werk en van werkloosheid naar werk, met de mogelijkheid van Brug-WW. Zie voor meer informatie over de genoemde wijzigingen in de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 ook de publicatie in de Staatscourant.

Terug naar overzicht