Nieuws

mei
22

€ 5,4 miljoen subsidie voor onderzoek ontwikkeling duurzame steden

NWO, FAPESP (Brazilië) en ESRC (Verenigd Koninkrijk) hebben € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de gezamenlijke oproep ‘Sustainable Urban Development’. Medio 2014 konden aanvragen worden ingediend en inmiddels is bekend welke zeven projecten een bijdrage ontvangen. Het doel van de projecten is om de samenwerking tussen onderzoekers uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland te versterken door internationale samenwerkingsprojecten te financieren. Het gaat hierbij om thema's als duurzaamheid, sociale gelijkheid en bestuur en democratie.
Het doel van de samenwerking tussen excellente onderzoekers uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is om innovatief en transnationaal onderzoek stimuleren. Ook moeten projecten een voorbeeld zijn voor internationale samenwerking op het terrein van duurzame steden. De resultaten van het onderzoeksprogramma zullen bijdragen aan oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van steden en stedelijke gebieden om samenlevingen veerkrachtig te maken voor huidige en toekomstige uitdagingen.
De volgende zeven projecten worden met een subsidie ondersteund:

Accessibility, Social justice and TRansport emission Impacts of transit-oriented Development strategies;
Between self-regulation and formal government: the challenges of self-build housing and facilities, BESEFOGO;
DEPICT: DEsigning and Policy Implementation for encouraging Cycling and walking Trips;
Public accountability to residents in contractual urban redevelopment;
Resilience and vulnerability at the urban Nexus of food, water, energy and the environment (ResNexus);
RESOLUTION: REsilient Systems fOr Land Use TransportatION;
Smart Governance of Sustainable Cities.

Terug naar overzicht