Nieuws

mei
22

Zuid-Holland stelt subsidieplafond vast voor bevorderen intergemeentelijke samenwerking

De provincie Zuid-Holland wil bevorderen dat gemeenten meer met elkaar samenwerken en is bereid dat te faciliteren. Hiervoor is voor 2014 een subsidieplafond vastgesteld van 250.000.

Met de Subsidieregeling bevordering intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten, gericht op het bevorderen of intensiveren van intergemeentelijke samenwerking of een bredere oriëntatie op de bestuurlijke toekomst, zoals:

• een regionaal bestuurskrachtonderzoek;

• een (evaluatie)onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking;

• een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst;

• het organiseren van een of meerdere incidentele regionale bijeenkomsten voor raadsleden voor het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda.

Terug naar overzicht