Nieuws

mei
22

Topsector Creatieve industrie presenteert eerste resultaten

In 2011 werd de creatieve industrie benoemd als een van de topsectoren. Het topteam creatieve industrie heeft nu een eerste tussenbalans opgemaakt en kijkt vooruit in de zogenaamde Publieksmonitor.

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Het is een verzameling van subsectoren als design, architectuur, mode, gaming, reclame, media & entertainment, advertising, muziek en film. Na de benoeming als topsector heeft het topteam de agenda Creatieve industrie in topvorm opgesteld. Centraal binnen deze agenda was de ambitie, om de creatieve economie van Nederland in 2020 tot de grootste van Europa te laten uitgegroeien.

Uit de publieksmonitor komt naar voren, dat de creatieve industrie er als sector veel baat bij heeft gehad om topsector te worden. Er kwam geld voor onderzoek beschikbaar, regelingen werden aangepast en er kwamen nieuwe fnancieringsmogelijkheden voor pilots en internationale activiteiten. Ook werd bijvoorbeeld het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (CLICKNL) opgericht om de kennisinfrastructuur te versterken.

Via publicaties, lezingen en conferenties is de afgelopen tijd duidelijk gemaakt, dat de creatieve sector haar meerwaarde kan laten zien door samen te werken met andere topsectoren, in zogenaamde cross-overs. De publieksmonitor is hier te downloaden.

Terug naar overzicht