Nieuws

mei
22

Subsidieregeling groene blauwe diensten Noord-Brabant gewijzigd

De provincie Noord-Brabant heeft een aantal wijzigingen op het Stimuleringskader groene blauwe diensten bekendgemaakt. Met deze regeling wil de provincie het Brabantse landschap (groene diensten) en het waterbeheer (blauwe diensten) verbeteren en de mogelijkheden vergroten om van het landelijk gebied te genieten. De wijzigingen hebben zowel betrekking op het algemene gedeelte van de regeling als een aantal specifieke paragrafen.

Van hoofdstuk 5 Uitvoering, verandert onder meer het minimale bedrag dat als subsidie kan worden aangevraagd. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 200.
Verder kan subsidie voortaan worden geweigerd, indien het aangevraagde bedrag:
• hoger is dan € 40.000;
• tussen de € 10.000 en € 40.000 ligt en meer dan 50% bedraagt van het budget dat beschikbaar is gesteld; of
• lager is dan € 10.000, maar meer dan 50% van het jaarbudget bedraagt.
Van de paragrafen 5.2 Aanleg, 5.3 Onderhoud en 5.4 wijzigen de voorwaarden en verplichtingen, met name op het gebied van het verlengen van de aanlegtermijn en de aanvraagtermijn voor het opstellen van een overeenkomst.

De regeling bevat tevens een groot aantal bijlagen. Er zijn wijzigingen aangebracht in zowel de landschaps-, als randen-, en recreatiepakketten. Van elk pakket is een definitie opgenomen, algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer, en (indien van toepassing) ook inrichtingseisen bij de aanleg van een nieuw landschaps-, rand- of recreatie-element.

Terug naar overzicht