Nieuws

mei
22

Nederlandse Investeringsinstelling in oprichting

Dertien pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars gaan gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten. Dit maakte NII-kwartiermaker Jan van Rutte 22 mei jl. bekend tijdens de aanbieding van zijn rapport aan minister Kamp van Economische Zaken. Het nieuwe fonds gaat Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw, MKB en duurzame energie geschikter maken voor institutionele beleggers. Hierdoor moeten zij meer kunnen gaan investeren in de Nederlandse economie. Het kabinet heeft zijn reactie op het rapport verwoord in een kamerbrief.

Het kabinet ziet de NII als krachtig initiatief dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de financiering van Nederlandse projecten. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vermogen van ongeveer € 1.400 miljard. Daarvan willen zij graag een groter deel dan zij nu doen, in Nederland beleggen. Minister Kamp stelt: "De NII kan vraag en vermogen bij elkaar brengen en de noodzakelijke investeringen in de Nederlandse economie een duw in de goede richting geven. Dat levert welvaart en werkgelegenheid op." De dertien partijen die zich hebben gecommitteerd aan de oprichting van de NII zijn ABP, APG, PFZW, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea,  Aegon, ASR, DeltaLloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal.

In zijn eindrapport doet Van Rutte aanbevelingen over de wijze waarop de NII dient te worden opgezet en ingericht. Als private intermediair kan de NII investeringsbelemmeringen wegnemen bij projecten die weliswaar rendabel zijn, maar vanwege beperkte omvang of onvoldoende transparante risico's en rendementen als belegging minder geschikt voor institutionele beleggers. De NII kan dit bijvoorbeeld doen door projecten te combineren om tot voldoende schaal te komen en door risico’s meer inzichtelijk te maken.

De NII zal zelf geen leningen aan projecten verstrekken. Naast adviezen over investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw en MKB doet Van Rutte ook voorstellen voor het verbeteren van financiering voor windmolens op zee. Zo bepleit hij een intensievere samenwerking tussen marktpartijen en het voeren van een stevige regie om de ambities uit het regeerakkoord voor windenergie op zee mogelijk te maken. Van Rutte verwacht dat de NII in vijf jaar tijd voor ongeveer € 3 miljard aan projecten kan financieren.

Terug naar overzicht