Nieuws

mei
22

Informatiebijeenkomst Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid op 19 juni

Medio juni 2014 opent een nieuwe tender voor de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid. (FDOV) Deze regeling stimuleert publiek-private samenwerking voor voedselzekerheid en privatesectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. RVO organiseert op 19 juni aanstaande een bijeenkomst voor belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats in het New Babylon Meeting Center in Den Haag. Deelname is kostenloos. Aanmelden kan door een registratieformulier in te vullen.

Vanuit de FDOV wordt subsidie verstrekt voor gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en ngo's. De initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:
• toename van duurzame voedselproductie;

• betere toegang tot gezond voedsel;

• efficiëntere markten;

• verbetering ondernemersklimaat.

Terug naar overzicht