Nieuws

apr
22

TOGS-regeling nu ook open voor aanvragen van zorgondernemers

De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook open voor aanvragen van zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten.

Via de TOGS-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. De openstelling van de regeling voor zorgondernemers volgt op de vorige week gepubliceerde verruiming van de regeling.

Afwijking ten opzichte van andere sectoren
Anders dan bij de overige getroffen sectoren, geldt voor zorgondernemingen dat zij ook tegemoetkomingen (kunnen) ontvangen van zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren.

Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.

Bij een controle achteraf kan de gedupeerde zorgonderneming worden gevraagd om bewijsstukken waaruit dit blijkt. Voorbeelden zijn een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 met vermelding van de tegemoetkomingen die de zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels
Ook thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Thuiszorgwinkels vallen onder de SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen.

Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel een aanvraag kunnen doen, is een nadere specificatie opgenomen, dat alleen ondernemingen uit deze SBI-code die een thuiszorgwinkel zijn in aanmerking komen. De aanvrager die in deze SBI-code valt, moet bij aanvraag verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel is.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/togs-regeling-ook-voor-zorgondernemers

Terug naar overzicht