Nieuws

apr
22

SectorplanPlus Zorg & Welzijn: streep door korting voor bepaalde regio's

De subsidieregeling van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW) is bedoeld als impuls voor opleidingstrajecten die bijdragen aan de doelstellingen van 'Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)'.

Daarom is ook afgesproken dat instellingen die gebruik maken van de regeling daarmee de RAAT in hun eigen regio onderschrijven. Parallel daaraan is afgesproken dat regio's die naar aanleiding van de gesprekken met de commissie Werken in de Zorg onvoldoende vooruitgang boeken bij de aanpak van de arbeidsmarkttekorten, mogelijk een korting op de subsidie zouden krijgen van 25%.

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt in de tijd voordat het coronavirus de hele gezondheidszorg op zijn kop zette. Inmiddels ziet de wereld én de arbeidsmarkt er heel anders uit, en vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een mogelijke korting op de subsidie uit het SectorplanPlus niet meer passend.

Juist in deze tijd is het volgens VWS belangrijk dat zorginstellingen erop kunnen vertrouwen de volledige subsidie die ze hebben aangevraagd en toegezegd hebben gekregen, ook te kunnen realiseren en ontvangen. Daarom is besloten om in ieder geval voor de aanvraagtijdvakken 1 tot en met 3 alle toegezegde subsidiebedragen, voor zover de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de voorwaarden is voldaan, zonder korting uit te keren.

Voor aanvraagtijdvak 4 wordt op een later moment bekeken 'wat redelijk en billijk is'. Naar verwachting is er begin mei duidelijkheid over de toekenning van aanvragen in tijdvak 4.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sectorplanplus.nl/News/Article/20200421-korting-op-subsidie-voor-regios-in-de-gevarenzone-komt-te-vervallen

Terug naar overzicht