Nieuws

apr
22

Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2016 gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland 2016 gepubliceerd. Met deze regeling wordt cofinanciering verstrekt voor activiteiten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programma’s: Kansen voor West 2; INTERREG A programma 2 Zeeën en de INTERREG B programma’s: Noordwest Europa en Noordzee.De regeling is ten opzichte van de regeling voor 2015 op het volgende punt aangescherpt. De provincie wil de cofinancieringsmiddelen laten aansluiten bij projecten met een bovenregionaal doel. Projecten die zich uitsluitend binnen grenzen van een bepaalde gemeente plaatsvinden passen hier niet bij. Daarnaast moet het project bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen die zijn vastgelegd in de, op dat moment geldende, inhoudelijke agenda’s van de provincie (bijvoorbeeld de Economische agenda, het Koersdocument Duurzame Energie en de Watervisie).
 
Ook is de maximale bijdrage voor een Kansen voor West 2 project verlaagd van € 750.000 naar € 500.000. Het percentage blijft ongewijzigd en bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten. De bijdrage voor een project binnen de INTERREG programma's is maximaal 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.
 

Terug naar overzicht