Nieuws

apr
22

SBIR tender Mobiliteit economische kernen in de regio Twente gepubliceerd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een nieuwe SBIR tender (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Het gaat om de tender Mobiliteit economische kernen in de regio Twente. De provincie Overijssel, de gemeente Enschede, Area Development Twente en het Ministerie van Economische Zaken nodigen ondernemers uit om oplossingen te bedenken voor het vervoer naar de Technology Base Twente (voormalige luchthaventerrein) die vanaf 2018 toepasbaar zijn. Aan de geïnteresseerde ondernemers wordt gevraagd om nieuw aantrekkelijk, betaalbaar en duurzaam vervoer te bedenken voor minstens één van de volgende drie situaties:

Woon-werk verkeer van (toekomstige) werknemers op de Technology Base Twente. Reken hierbij op in totaal ca. 300-400 werknemers de komende 3 jaar;
Verkeer van bezoekers van de Technology Base Twente: o.a. toeleveranciers, afnemers en ander zakelijk bezoek;
Vervoer tussen Technology Base Twente, Kennispark Twente (inclusief NS station Kennispark) en High Tech Systems Park (inclusief NS station Hengelo).

Het budget voor deze SBIR bedraagt € 900.000 inclusief btw. Hiermee kunnen 5 haalbaarheidsonderzoeken en de ontwikkeling van 2 ruwe prototypes plus praktijkproeven in het gebied rondom de Technology Base Twente worden gefinancierd. De intentie is om het budget voor de praktijkproef te vergroten. 
 
De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 31 mei 2016. Op 10 mei is er van 13-17 uur een informatiebijeenkomst in de terminal op Tech Base Twente, Vliegveldweg 333, Enschede. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht