Nieuws

apr
22

Projectstimuleringsregeling Interreg V gepubliceerd

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Projectstimuleringsregeling Interreg V gepubliceerd. In de periode 2014-2020 maken de Interreg-programma’s opnieuw onderdeel uit van het Europese cohesiebeleid dat gericht is op slimme, duurzame en inclusieve groei. De transnationale programma’s waaraan Nederland deelneemt in deze vijfde programmaperiode zijn: North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE) en Interreg EUROPE (het interregionale projectenprogramma). De Projectstimuleringsregeling Interreg V is bedoeld als stimulans voor het uitwerken van een projectidee tot een voldragen projectaanvraag voor deze regelingen.

De subsidie wordt verstrekt aan een Lead Partner voor de kosten van niet-economische activiteiten. De aanvraag wordt ingediend voorafgaand aan de indiening van het projectvoorstel bij het Programma Secretariaat van Interreg EUROPE, NWE of NSR en gaat vergezeld van een verklaring dat het projectvoorstel meer dan € 400.000 zal bedragen. Het subsidieplafond voor 2015 bedraagt € 1.500.000. De bijdrage is maximaal € 25.000 per projectvoorstel. De regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2015. De openstelling van de aanvraagperiode zal gepubliceerd worden in de Staatscourant.

Terug naar overzicht