Nieuws

apr
22

Overijssel wijzigt subsidieplafonds 'Beter Benutten' en 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta'

Overijssel heeft voor twee subsidieregelingen het plafond voor het jaar 2015 gewijzigd. Voor de regeling 'Beter Benutten' is het plafond bijgesteld naar 2.697.790 (was: 3.053.312). Per regio is de nieuwe verdeling binnen dit plafond: Regio Zwolle-Kampen Netwerkstad: 1.215.000; Regio Twente: 860.290; Regio Stedendriehoek: 622.500. Voor de regeling 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta' is het nieuwe plafond voor geprogrammeerde projecten 1.960.000 (was: 2.060.000).

Met de regeling 'Beter Benutten' kan de provincie Overijssel subsidie verstrekken voor activiteiten, die bijdragen het terugdringen van het autogebruik in het woon-werk- en zakelijk verkeer of het mijden van de spits. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 1 miljoen. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Voor de regeling 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta' kan subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van projecten, die passen in het ontwikkelingsprogramma van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Voor geprogrammeerde projecten geldt dat de uitvoerder aangewezen moet zijn in het betreffende uitvoeringsprogramma. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen ook hier het hele jaar door worden ingediend.

Terug naar overzicht