Nieuws

apr
22

NWO en Topsector Logistiek openen Call for proposals ‘Accelerator’

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft middelen beschikbaar gesteld aan het TKI Logistiek en NWO voor de call Accelerator - Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector. De call heeft vooral als doel innovatieclusters of communities die in de loop der jaren zijn ontstaan, te ondersteunen en faciliteren in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda. De Accelerator-call is gericht op samenwerking met partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Om dit uitgangspunt vorm te geven dienen alle bij een onderzoeksvoorstel betrokken samenwerkingspartners een consortium op te richten.

Het budget bedraagt € 4,5 miljoen. De aan te vragen financiering is gemaximeerd per roadmap - zie hiervoor bij paragraaf 1.2 (Beschikbaar budget) van de Call for Proposals.
De minimale cofinanciering vanuit het consortium bedraagt tenminste 50% van het totale projectbudget.

Voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend tot de sluitingsdatum van de call op 16 juli 2015. Er zijn twee ophaalmomenten vastgesteld voor de ingediende voorstellen: 19 mei 2015 en 16 juli 2015. Aanvragen die voor 19 mei 2015 zijn ingediend, worden tijdens de vergadering van de programmacommissie TKI Logistiek op 25 juni 2015 beoordeeld. Besluitvorming door het TKI Bestuur over deze aanvragen vindt plaats in juli 2015. Aanvragen die na 19 mei 2015 zijn ingediend en voor 16 juli 2015 worden tijdens de vergadering van de programmacommissie TKI Logistiek op 22 september 2015 beoordeeld. Besluitvorming door het TKI Bestuur over deze aanvragen vindt plaats in oktober 2015.

Terug naar overzicht