Nieuws

apr
22

Letterenfonds kent € 112.000 toe voor 'Literaire projecten en manifestaties'

In maart heeft het Nederlands Letterenfonds de aanvragen uit de eerste ronde van 2015 van de regeling 'Literaire projecten en manifestaties' behandeld. Er werden 28 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 349.320. In deze subsidieronde is in totaal € 112.000 toegekend aan acht literaire organisaties. Eén aanvraag is nog aangehouden. Het budgetplafond voor deze regeling in 2015 is € 250.000. Deadline voor het indienen van een aanvraag in de tweede jaarlijkse ronde is 31 augustus 2015.
De volgende acht literaire organisaties ontvingen ondersteuning voor de volgende manifestaties:

Buro05 – Literaturia tijdens het Noorderzonfestival 2015;
Stichting Cimaké – manifestatie en documentaire over Astrid H. Roemer;
Das Magazin – Das Magazin Festival 2015;
Kleine Revolutie Producties – Dichters in Elswout 2015;
PEN-Nederland - publieksmanifestatie tijden het internationale ICORN-congres;
Read My World– Read my World festival 2015;
Stichting Literaire Activiteiten Groningen– Dichters in de Prinsentuin 2015;
Stichting Samenleving&Kunst – literatuurproject en manifestatie voor de bovenbouw van het VMBO.

Op basis van de regeling kunnen subsidies worden verstrekt van minimaal € 10.000 en maximaal € 46.000. Bedragen boven de € 25.000 zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend. Het gaat daarbij om subsidie aan literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door literaire organisaties uit Nederland, al dan niet in samenwerking met buitenlandse organisaties, die een literatuurfestival of een literair project willen organiseren. Het project moet plaatsvinden in Nederland; er kunnen ook buitenlandse auteurs bij betrokken zijn. Universiteiten, scholen en uitgevers kunnen geen subsidie aanvragen.

Terug naar overzicht