Nieuws

apr
22

Friesland besteedt in 2015 6,7 miljoen aan subsidie Stedelijke Vernieuwing

De provincie Friesland stelde in periode van 2011 tot 2015 bijna 18,5 miljoen subsidie voor stedelijke vernieuwing beschikbaar. Dit geld is besteed aan projecten die moeten leiden tot het verbeteren van de woonomgeving, bijvoorbeeld door het opknappen of energiezuiniger maken van woningen. In 2015 heeft de provincie nog eens 6,7 miljoen ingezet voor projectaanvragen van gemeenten, waarvoor eerst nog geen budget beschikbaar was.
De extra subsidie Stedelijke Vernieuwing wordt onder meer ingezet voor:

Stimulering energiebesparing particuliere woningen op Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland;
Transformatie voormalige zuivelfabriek "De Eendracht" in Garyp;
Herstructurering Dongjum-Oost;
Herstructurering Dr. Dreeslaan in Wolvega;
Integrale wijkverbetering Lemstervaart in Lemmer.

Volgens de provincie zijn hiermee nog lang niet alle woningen in Friesland voldoende opgeknapt. Voor de langere termijn werkt de provincie Fryslân samen met de Friese gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en vele andere betrokkenen om de Friese woningvoorraad verder te herstructureren.

Terug naar overzicht