Nieuws

apr
22

Databank EU-subsidies landbouw en visserij 2014 geopend

De Rijksoverheid heeft de gegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies over 2014 gepubliceerd. Er is in 2014 voor een bedrag van € 951 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Hiervan werd € 31 miljoen uitgekeerd aan markt- en prijsbeleid, € 806 miljoen voor inkomenssteun en € 111 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er € 2,9 miljoen besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma’s. Aan Europese visserijsubsidies is over 2014 ruim € 12,6 miljoen verleend.
Ook in voorgaande jaren werden deze gegevens in de databank gepubliceerd. Zowel voor de Europese landbouw- als voor de visserijsubsidies geldt dat de betalingen licht gedaald zijn ten opzichte van 2013. In 2013 werd € 987 miljoen uitgekeerd aan landbouwsubsidie, terwijl de visserijsubsidies ruim € 14 miljoen bedroegen. In 2012 werd € 975 miljoen uitgekeerd aan landbouwsubsidie, terwijl de visserijsubsidies toen bijna € 13 miljoen bedroegen.

De databank met EU-subsidiegegevens landbouw en visserij is te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voor de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2014, dat loopt van 16 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2014. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2014.
Anders dan in vorige jaren worden ook de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een Europees besluit om weer volledige openbaarheid aan subsidiegegevens te geven. Daarbij is een uitzondering opgenomen voor natuurlijke personen die € 1.250 of minder aan steun hebben ontvangen. Eerder had de Europese Commissie naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verzocht om de openbaarmaking van gegevens van alle natuurlijke personen op te schorten. De informatie die openbaar wordt gemaakt, betreft onder meer het doel van de regeling waarop de subsidie betrekking heeft, het subsidiebedrag en de naam van de subsidieontvanger.

Terug naar overzicht