Nieuws

apr
22

32 projecten gesubsidieerd binnen oproep Enabling Technologies Hotels

In de tweede ronde van het programma Enabling Technologies Hotels zijn 32 projecten gehonoreerd. Deze projecten vallen binnen de topsectoren Life Sciences & Health, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en Agri & Food. Met het Hotel-concept kunnen onderzoekers gebruik maken van hoogwaardige technologische faciliteiten bij andere kennisinstellingen dan de eigen instelling. Deze tweede oproep binnen het programma Enabling Technologies werd gefinancierd door ZonMw en NWO-ALW.

Voor deze oproep werden 65 aanvragen ingediend, waarvan er dus 32 zijn gehonoreerd. Van deze 32 projecten betreft dit 16 projecten binnen de topsector Life Sciences & Health, 10 binnen Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en 6 binnen Agri& Food. Van de 32 gehonoreerde projecten krijgen er 15 toegang tot genomics infrastructuur faciliteiten en expertise, 6 tot metabolomics, 6 tot bioimaging & phenotyping, 3 tot proteomics & structural biology en 2 tot bioinformatica & computational biology faciliteiten. Het slagingspercentage van deze call is 49%, mede vanwege een ophoging van het budget voor de call van € 750.000 naar € 930.000.

Met het Hotel-concept kunnen onderzoekers, die nog geen toegang hebben tot high end technologie, dit inkopen via een service-gerichte faciliteit (‘Hotel’). Zo krijgen ze de mogelijkheid om geplande activiteiten uit te breiden en de gegenereerde data te integreren. Toegang tot deze technologie verloopt via de zogenoemde ‘Technologie Hotels’ van het Dutch techcentre for Life Sciences.

Terug naar overzicht