Nieuws

apr
22

Nieuw programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen dit najaar open

In navolging van het succesvolle Programma Innovatief en Duurzaam MKB stelt de provincie Groningen in 2014 en 2015 in totaal € 2,4 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van vernieuwende en duurzame projecten in het MKB in de provincie. De regeling zal na goedkeuring van Provinciale Staten in het najaar van 2014 worden opengesteld.

Voorstel is om het maximale subsidiebedrag van € 50.000 aan te houden en de vergoeding van een project zal waarschijnlijk ten hoogste 25% zijn. Verwacht wordt dat met het budget ongeveer 60 MKB-ers gebruik kunnen maken van de regeling. In 2013 hebben in totaal 34 bedrijven gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning.

De provincie Groningen wil met het progamma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen zichzelf profileren als innovatie- en duurzaamheidregio. Daarnaast zijn vernieuwende projecten voor Groninger MKB-bedrijven belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering. Het progamma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2013 was tot stand gekomen in samenwerking met VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Groninger ondernemers. Daarnaast zijn Energy Valley, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en Koninklijke Metaalunie betrokken bij de ontwikkeling van het programma. De subsidie werd in 2013 verstrekt aan Groningse MKB-bedrijven met uitzondering van de detailhandel.

Terug naar overzicht