Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
22

Rectificatie definitieve correcties voor SDE+ 2012

In de publicatie van de Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012 eind maart dit jaar, is bij vergissing voor het jaar 2008, € 0,0224 per kWh vermeld in de categorie Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp. Dit moet € 0,224 zijn. Aan deze regeling is terugwerkende kracht verbonden, omdat het om een administratieve fout gaat die in het voordeel van de subsidieontvanger wordt hersteld. 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 16% in 2020. De SDE+ wordt vanaf 2012 gefinancierd vanuit een opslag op de energierekening en mogelijk voor een deel een kolen- en gasbelasting. Hiermee komt er een directe link tussen het gebruik van energie en de investeringen in de verduurzaming van de energievoorziening.

Terug naar overzicht