Nieuws

mrt
22

VWS publiceert Stimuleringsregeling wonen en zorg

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft de Stimuleringsregeling wonen en zorg in de Staatscourant gepubliceerd. Doel is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. De regeling gaat op 4 april a.s. van start en zal doorlopen tot en met 4 april 2024. Voor 2019 is in totaal een budget beschikbaar van € 57,8 miljoen.

De stimuleringsregeling is erop gericht nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen: 

  • Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd. Voor 2019 is voor de initiatieffase € 1 miljoen beschikbaar. Dit onderdeel start overigens 15 april 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2022;
  • Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten. Het budget voor de planontwikkelfase bedraagt voor 2019 € 10 miljoen.
  • Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor ongeveer 50 projecten geborgd worden. Voor de bouw- en nafinancieringsfase is dit jaar € 46,8 miljoen beschikbaar.

Terug naar overzicht