Nieuws

mrt
22

Noord-Holland opent subsidie voor bovenlokale culturele evenementen

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen 2019 gepubliceerd. Aanvragen voor dit jaar kunnen tot en met 1 november 2019 worden ingediend. Noord-Holland verstrekt met de regeling subsidie aan rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur voor het organiseren van evenementen in de provincie met een bovenlokale uitstraling. Er is een budget van € 200.000 beschikbaar.

In aanmerking komen culturele en/of erfgoed evenementen zonder winstoogmerk op het gebied van muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed. De regeling is bedoeld voor evenementen die een publieksbereik van minimaal 500 personen beogen.

 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot ten hoogste € 15.000. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. 

Terug naar overzicht