Nieuws

mrt
22

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo niet meer aan te vragen

Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor de regeling Versoepelen doorstroom mbo-hbo. Het subsidieplafond voor deze ronde van € 7 miljoen werd al eerder bereikt, maar de ingediende aanvragen waren nog niet beoordeeld. Omdat deze aanvragen eventueel nog afgewezen konden worden, was indienen tot voor kort nog steeds mogelijk.

Met de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo kan het bevoegd gezag van een instelling voor mbo of een hogeschool, een vergoeding verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten, die bijdragen aan een succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door een mbo-gediplomeerde. Van een succesvolle afronding is sprake als de mbo-gediplomeerde in het eerste hbo-studiejaar een positief bindend studieadvies krijgt. 

 

De tweede ronde van deze regeling werd op 1 januari 2018 geopend voor aanvragen.

Terug naar overzicht