Nieuws

mrt
22

POP3 subsidie aanvragen te ingewikkeld en tijdrovend

POP3, het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020, is te ingewikkeld en tijdrovend, aldus Henk Jolink van de landbouworganisatie LTO Noord. Er zijn veel controle- en beslismomenten, die een daadwerkelijke besteding van de beschikbare subsidies vertragen. De regelingen moeten meer worden toegespitst op de boeren als ondernemers, niet als beleidsmakers. Daarnaast zouden openstellingen langer door moeten lopen.

Het investeringsritme en de kasstroom van boerenbedrijven lopen niet altijd synchroon met de indientermijnen van de POP3 subsidies, aldus Jolink. De toegankelijkheid van het budget moet laagdrempelig zijn en de uitvoering moet voorspoedig verlopen, bijvoorbeeld door een eenvoudig en gebruikersvriendelijk loket te hanteren. Boeren zouden via een dergelijk loket een-op-een subsidie kunnen aanvragen en ook daar alle benodigde documentatie naar toe kunnen sturen. 

 

POP3 richt zich op vijf thema's: Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht, Jonge boeren, Natuur en landschap, Verbetering van waterkwaliteit en LEADER. De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. De financiering vindt plaats vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO). De openstellingen van de verschillende maatregelen binnen POP3 worden uitgevoerd door de provincies. Een aantal provincies hebben de uitvoering overgedragen aan uitvoeringsorganisaties. In Noord-Brabant is dat Stimulus. De provincies Groningen, Drenthe en Friesland hebben hiervoor het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Terug naar overzicht