Nieuws

mrt
22

Plafond voor Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 bijna bereikt

Met de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie het herbestemmen van panden naar andere functies of het slopen van panden stimuleren, om zo de woon- en leefomgeving in dorp en stad te verbeteren.Hiervoor stelt de provincie dit jaar € 2 miljoen beschikbaar. Dit subsidieplafond zal echter op korte termijn worden bereikt.

Dit maakt Fryslân bekend op haar website. Het is echter nog steeds mogelijk, een aanvraag in te dienen. 

 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor drie typen activiteiten:

  • Herbestemming panden naar gebruiksfunctie Wonen: subsidie voor stimulering van projecten, die leiden tot de realisatie van nieuwe woningen;
  • Sloop woningen: subsidie voor stimulering van projecten, die toezien op de sloop van woningen;
  • Herbestemming en sloop panden met een andere gebruiksfunctie dan wonen, naar één of meer nieuwe gebruiksfuncties: subsidie voor stimulering van projecten.

 

 

Terug naar overzicht