Nieuws

mrt
22

Doelgroep voor subsidie ontwikkeladvies vijfenveertigplussers uitgebreid

Op 26 maart 2018 wordt het tijdvak voor de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV) opengesteld. Werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich met hulp van een loopbaanadviseur aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden.

Het gaat om leidinggevende die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers. Er zijn twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor € 300 subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen. de subsidie hiervoor bedraagt € 900. De subsidie voor een ontwikkeladvies bedraagt € 600. 

 

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers. De deelnemer dient daarbij een enquête in te vullen. De trainingen aan leidinggevenden moetn direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag, geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers. Het aanvraagtijdvak waarin de loopbaanadviseur de aanvraag in kan dienen staat open van 26 maart 2018  tot en met 1 juli 2019. 

 

Het ministerie van SZW, NOLOC (brancheorganisatie van loopbaanadviseurs) en de sociale partners in de Stichting van de Arbeid ontvingen veel vragen over beroepsgroepen waarvoor de regeling openstaat. Per 27 maart 2018 worden daarom een aantal aanpassingen doorgevoerd. Een aantal omschrijvingen worden verduidelijkt, en enkele beroepsgroepen werkenden in de sectoren Rijk en Zorg & Welzijn zijn uitgesloten van deelname omdat er voor hen vergelijkbare instrumenten beschikbaar zijn. Ook is de doelgroep uitgebreid met werkenden in het primair onderwijs en werkenden in het middelbaarberoepsonderwijs. Klik hier voor het overzicht met een verdere omschrijving van de geselecteerde beroepsgroepen. 

Terug naar overzicht